Návrh a správa stabilní a bezpečné Wi-Fi sítě

Moderní průmyslový nebo logistický podnik si dnes již nedokáže představit fungování bez Wi-Fi sítě. Bezdrátová komunikace však v sobě skrývá spoustu nástrah, které mohou způsobit společnosti nemalé škody. Nabízíme Vám realizaci a správu Wi-Fi sítě, která eliminuje rizika a zvyšuje produktivitu práce Vašich zaměstnanců.

Máme zkušenosti s instalaci infrastrukturních  bezdrátových sítí, které obsahují jeden nebo více přístupových bodů (AP – Access Point), které vysílají své SSID. Klient si podle názvů sítí vybere, ke které se připojí. Několik přístupových bodů může mít stejný SSID identifikátor a je plně záležitostí klienta, ke kterému se připojí. Může se například přepojovat v závislosti na síle signálu a umožňovat tak klientovi volný pohyb ve větší síti (tzv. roaming).

Wi-Fi síť spravujeme z jednoho místa a to instalací Wi-Fi kontroleru, který umožňuje spravovat zabezpečené, ale i guest sítě. Po integraci bezdrátové sítě do LAN zajistíme dostupnost požadovaných služeb pomocí konfigurace VLAN.

V případě požadavku na vyšší kvalitu zabezpečení provedeme konfiguraci radius serveru a propojeni na Vaši active directory.

wi-fi

Klíčové vlastnosti:

  • centrálně řízená Wi-Fi sítě
  • možnost propojit Wi-Fi kontroler s Vaší active directory pro řízení přístupových účtů
  • vysoká přenosová rychlost a load balancing
  • řízení kvality služeb QoS pro realtimové aplikace
  • neustálý monitoring připojených klientů
  • schopnost detekce potenciálně nebezpečných zařízení a zamezení jejich přístupu
  • centrální řízení rádiového spektra a eliminace problémovych částí
  • zabezpečený roaming mezi jednotlivými přístupovými body
  • řízení přístupu k jednotlivým segmentům LAN pomocí VLAN
  • jednoduchý centrální update jednotlivých Access pointu