Vzdálený přístup - VPN

Propojení více lokalit do jedné počítačové infrastruktury, kde platí jednotná pravidla, vytváří z několika LAN sítí tzv. Wide Area Netwok – WAN síť. Tyto připojovací linky bývají z pohledu sítí velmi "tenké" oproti propustnosti LAN sítí a také jsou mimo kontrolu vlastníků dat, které po nich protečou. Mezi často aplikované služby tedy patří zajištění integrity dat v sítí WAN a to pomocí kryptování komunikace, která do WAN teče a v požadavcích na hladký a plynulý chod aplikací.

Tyto požadavky zajišťujeme instalací vhodných směrovačů, firewallů popřípadě pomocí tzv. "WAN akcelerátorů". Tyto zařízení umožňují nasazení mechanismu šifrování, zajištění kvality služeb, kešování a další optimalizace provozu.

vpn

Jaké jsou výhody připojení do podnikové sítě pomocí VPN?

  • Výšší produktivita: za pomoci moderních a rychlých šifrovacích metod se nezpomaluje datový tok, což zajištuje vysokou produktivitu práce
  • Bezpečnost: věškerá komunikace probíhajicí skrze VPN je kryptována a tím ochráněna před nežádoucím únikem dat
  • Jednoduchá konfigurace na straně klienta: centrální řízení linek pomocí VPN koncentrátoru umožňuje provádět většinu konfigurace na straně serveru a instlace a zprovoznění VPN je na klientské stanici je tedy uživatelsky přívětivé
  • Integrace Active Directory: možnost integrace VPN do Active Directory, možnost zajištění kontroly přístupu a není nutné si pamatovat další přihlašovací údaje
  • Kontrola: logování veškerých přístupů skrze VPN