Správa informačních technologií

Nabízíme komplexní služby v oboru informačních technologií. Stačí si vybrat z naší široké nabídky služeb a my garantujeme, že se stanete spokojeným zákazníkem, který jistě preferuje prvotřídní servis, vysokou kvalitu námi odvedené práce, ale i profesionální, avšak lidský přístup pracovníků pracujících v oboru již řadu let.

Každy klient je podroben vstupnímu auditu, který pomůže zjistit, zda je Vaše výpočetní technika využívána opravdu efektivně. Popřípadě v jakém stavu se Vaše výpočetní technika nachází a jak lze maximálně využít stávající situaci, samozřejmě s ohledem na budoucí vývoj. Audit také dokáže určit, jaké optimální investice by byly potřeba pro přechod na efektivnější využití výpočetní techniky z hlediska budoucího rozvoje Vaší společnosti.  Investice do auditu IT se rozhodně vyplatí neboť může přinést nemalé finanční úspory plynoucí z optimalizace IT parku každé společnosti.

Samotný proces auditu probíhá přímo u Vás, kdy Vás navštíví náš vyškolený technik, provede analýzu stavu IT majetku Vaší společnosti - profesionálně zaeviduje  každý počítač, tiskárnu, popř. jinou elektroniku a pořídí dokumentaci nainstalovaného software, konfigurace počítače (typ/rychlost CPU, velikost: paměti RAM, disku HDD, grafické karty VGA atd.), možnosti rozšíření počítače, aktivní a pasivní síťové prvky (HUB, SWITCH). Z těchto informací poté vytvoříme  elektronickou zprávu včetně kompletních podkladů a doporučení pro další rozvoj. Tento dokument považujeme za vysoce důvěrný a můžeme garantovat, že nikdo kromě oprávněných osob Vaší společnosti k němu nebude mít přístup. Dokument slouží jako základní podklad pro další vzájemnou spolupráci.

 • údržba systémového prostředí sítě
 • hardwarová a softwarová správa serveru
 • zakládání a rušení uživatelů
 • zadávání a údržba přístupových práv
 • zadávání a údržba síťových prostředků (např. Sdílených tiskáren, faxu a modemu),
 • kontrola zálohování dat a v případě potřeby provádění obnovy dat ze zálohovacího média, provádění havarijního servisu v případě poruch a odstraňování hardwarových a softwarových závad
 • poradenství a konzultace, vypracování analýz, zaškolování pracovníků obsluhujících síť.

 

Microsoft

 

Bezpečnost dat a ochrana aktivních prvků sítě

Bezpečnost sítě začíná výběrem vhodného antivirového software pro Vaše počítačové stanice, který je schopen vyhodnocovat hrozby v reálném čase. Problematika ochrany sítí je však výrazně složitější a je nutné se ji věnovat velmi důkladně, protože i vhodná antivirová ochrana Vám nezajistí možný únik dat nebo ochromení sítě.

Firewall je zařízení, které primárně zabezpečuje přístup do Internetu, popřípadě odděluje oblasti s jinou bezpečnostní úrovní.

Hovoří se o tzv. "Next Generation" firewallech (NGFW). Pro něž je charakteristický posun vnímaní od "Connection" kontroly směrem ke "Content- Base" kontrole. Řízení přístupu pak není řízeno na úrovni IP adres, ale na úrovni uživatelů, aplikací a konkrétního obsahu. Intrusion Prevention System, nebo-li systém pro odhalení resp. prevenci průniku je bezpečnostní zařízení, které monitoruje síťový provoz a snaží se odhalit podezřelé aktivity, proti kterým následně aktivně zasahuje. IPS systémy jsou dnes často součástí Firewallů, ale ve větších instalacích se nasazují jako samostatná zařízení, především z výkonnostního pohledu.

Komplexní ochranu perimetru pak zajišťují "Unified Threat Management" systémy (UTM). Ty kontrolují celou škálu aspektů provozu pomocí nástrojům zaměřeným na funkcionality DLP, Anti-X a ochrany koncových stanic.

 

 

Šifrování a zálohování dat

Technologie šifrování je jedinou možností jak si uživatel uchová tajemství v datech a současně zachová možnost jejich uložení ve firemních i veřejných prostředcích jako servery, cloudy, externí média aj. Šifrování je možné aplikovat dle různých scénářů a požadavků bezpečnosti. Nejčastěji se rozlišuje šifrování zaměřené na složky a soubory, šifrování datových úložišť jako pevné disky, flash disky atd., a šifrování e-mailové komunikace.

Zkratkou DLP označuje dva termíny. Jedním z nich je Data Loss Prevention a druhým je Data Leak Prevention či Data Leakage Protect. Ať si vybereme kterýkoli z popisů, vždy dojdeme ke snaze uchránit organizaci před únikem dat. DLP je technologie pro organizace uvědomující si cenu svých dat v elektronické podobě.

 

  Eset

   

  Specializujeme se na správu:

  • Microsoft Windows (7, 8,10), 
  • Microsoft Windows Servery (2008, 2012,2016), 
  • mail servery (Kerio, IceWarp, Exchange)
  • databáze (SQL, MySQL, PostgreSQL)
  • Linux – stanice i servery (Debian, Ubuntu a další)
  • kancelářské balíky (MS Office, OpenOffice, LibreOffice)
  • Microsoft Cluster
  • virtualizace (VMware, Hyper-V)
  • Office 365, Google Apps a další